Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

ULLERN FLERBRUKSHALL – Oslo

Ullern IF har fått bygget ny flerbrukshall rett ved Ullernbanen nær Bjørnsletta T-banestasjon. Hallen har garderober og treningsfasiliteter for fotball, bandy, håndball og basket. Hallen ligger integrert i kollen mellom Ullernbanen og Lysehagan, og opptrer som megler mellom friområdet og idrettsarenaen.
Hallen formidler det store terrengspranget fra nord til sør, og det opprettholdes kontakt mellom fotballbanen på det nedre nivået og skogen på det øvre nivået innenfra hallen.

 

FAKTA

Sted: Ullern, Oslo

Program/innhold: Flerbrukshall

Oppdragstype: Rammeavtale

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID)

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Rambøll AS

Konsulterende ingeniører: Rambøll AS

Interiør: Dyrvik Arkitekter AS

Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS

Perspektivtegner: 3D Studio Prins

Bruttoareal: 4000 m2

Miljøspesifikasjoner: Energiklasse A / Passivhus

Energikilder: Vannbåren varme fra energisentral basert på varmepumper
med kollektor i brønner.

Oppføring/status: Ferdigstilt 2020

Foto: Gitte Paulsbo

 

Byggeområdet er i dag en naturtomt med friområde mellom idrettsarenaen og Lysehagan. Som følge av den lange og smale eiendommen avsatt til ny flerbrukshall, forutsettes det omfattende terrenginngrep i den eksisterende kollen. For å bøte på dette er det etterstrebet å lage en bygning som megler mellom friområdet og idrettsarenaen, og som innordner seg kollens terrengprofil. Hallen formidler det store terrengspranget fra nord til sør, og det opprettholdes kontakt mellom fotballbanen på det nedre nivået og skogen på det øvre nivået innenfra hallen.

Den tilgjengelige byggetomten er smal slik at det ikke er mulig å plassere sekundære funksjoner på langsiden av hallen, som er en vanlig måte å plassere disse på. I dette prosjektet er derfor sekundære funksjoner plassert i forlengelse av selve hallen

Prosjektet inneholder flerbrukshall med spilleflate på 25 x 45 m med tilhørende funksjoner. Flerbrukshallen er tilrettelagt for innendørs ballidrett, samt garderobe og lager for fotball og bandy som spilles på de tilliggende utebanene.

Bygningens form og uttrykk er inspirert av nabobebyggelse og typiske takprofiler i området.

Gesimslinjen er brutt opp for å unngå at bygget oppleves massivt og voldsomt. Det er også differensiert mellom første etasje og de øvrige planene for å skape en letthet og åpenhet mot omgivelsene.

Materialpaletten utvendig er holdt i robuste og bestandige materialer, som korrugerte aluminiumsplater, glatt trepanel og eksponert betong.

Innvendige materialer refererer til materialene utendørs, med mørke flater, eksponert betong og varm finér.

Bygget skal være passivhus, og tilfredstille energiklasse A. Hensyn til miljø skal ivaretas og miljøambisjoner og –mål for prosjektet er satt tidlig i prosessen slik at de integreres i de ulike tekniske løsningene og utformingen av hallen.

Prosjektet skal i tillegg til miljøkrav i lover og forskrifter følge kommunens felleskravspesifikasjon (FKOK) for å sikre at miljøhensyn nedfelles i all planlegging, prosjektering og gjennomføring av utbyggingen av Ullern flerbrukshall.

 

Personvern og cookies