Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Workshop Høn – Landås

Stemningen var god og kreativiteten blomstret blant de fremmøtte da Dyrvik Arkitekter arrangerte workshop og «Medvirkningsspillet» for berørte parter til Høn/Landås-planen i Asker kommune. Arrangementet var et samarbeid med Hjellnes Consult og Asker Kommune, og tilstede var naboer, politikere, utbyggere, saksbehandlere, interesseorganisasjoner og velforeninger. Workshopen er en viktig brikke i vårt arbeid med områdeplan og mulighetsstudie for Høn-Landås.

Ifølge Plan- og bygningsloven skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for medvirkning.  En tidlig idemyldring som denne, med et bredt utvalg av deltakere, er viktig for at vesentlige elementer skal komme på bordet på et tidlig stadium, og for å sikre lokale fellesverdier og grunnleggende levekår. Medvirkning i planleggingen bidrar til demokratisk innflytelse i samfunnsutviklingen, og representerer den sosiale dimensjonen i utviklingsmålet bærekraftig utvikling.

Vi tar med oss viktige innspill og forslag videre i mulighetsstudie og planarbeid!

Personvern og cookies