Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Workshop på Hvam

I forbindelse med områderegulering på Hvam i Skedsmo kommune, organiserte Dyrvik Arkitekter en workshop for grunneiere, interessenter og berørte parter til planen. Denne medvirkningen skal bidra til programmering av videre mulighetsstudie for Hvam. Deltakerne fikk gjennom Medvirkningsspillet ta stilling til kvaliteter, strukturer, volumer og formål for framtidens Hvam.

Workshopen ble gjennomført i samarbeid med Hjellnes Consult og Skedsmo Kommune. Følg kommunens planprosess her: https://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Arealplanlegging/Plan–og-byggeprosjekter/hvam—omradereglering/

Personvern og cookies